హనుమంతుడు ,సువర్చలకు సంబంధం ఏంటి ?

4
హనుమ సూర్యుని వద్ద విద్యాభ్యాసం చేశాడు,సూర్యుని కుమార్తె అయిన సువర్చల ఆ సమయం లో హనుమను చూసి ఇష్టపడింది, ఈ విషయం  ఎలాగో తెలిసిన సూర్యుడు విద్యాభ్యాసం అనంతరం హనుమని గురుదక్షిణ గా సువర్చలను వివాహమడమన్నాడు.దానికి హనుమంతుడు కలియుగాంతం అయ్యేవరకు ఆగితే వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పాడట.  

Discussion4 Comments

 1. Very good post. I am going through a few of these issues as well..

  istanbul escort
  şirinevler escort
  taksim escort
  mecidiyeköy escort
  şişli escort
  istanbul escort
  kartal escort
  pendik escort
  tuzla escort
  kurtköy escort

 2. A website is an important business tool — and every business uses
  its site differently. Some utilize it to generate instant
  revenue through ecommerce sales while others use it to generate leads, phone calls or physical location visits.
  There is one thing that each business really wants to accomplish having
  its website: leveraging it to generate more growth. There
  are numerous ways to improve your leads, sales and revenue without investing in a complete
  redesign and rebuild. Listed here are 10 hacks that you should think about trying — while simple,
  they are able to potentially help your company grow significantly.
  1. Perform a conversion audit. Have you been positive your website was created to convert
  traffic? The fact remains, lots of web design companies are
  great at creating appealing websites, nevertheless they aren’t conversion rate experts.
  Having a full-blown conversion audit performed is
  worth the tiny out-of-pocket expense. Related: 5 Tools to Help
  You Audit Your Web Content If you can identify problems and make changes to
  improve them ahead of launching marketing campaigns it will reduce wasted advertising spend and provide you
  with a stronger base to start with

Leave A Reply