రాత్రి వేళల్లో పూజలందుకునే దేవత వారాహి

0

మన పురాణాల ప్రకారం శక్తికి ఉన్న ఏడు ప్రతిరూపాలే సప్తమాతృకలు.
వీరే బ్రాహ్మి, మాహేశ్వరి, కౌమారి, వైష్ణవి, వారాహి, ఇంద్రాణి, చాముండి. కొన్ని నమ్మకాల ప్రకారం ఎనిమిది మాతృక నారసింహినీ మరికొన్ని సంప్రదాయాలలో తొమ్మిదవ మాతృక వినాయకిని ఆరాధించడం జరుగుతోంది.
భక్తులకు కాచుటకు ఇష్ట కామ్యాలకు ఈ సప్తమాతృకలు సిద్ధంగా ఉంటారు.
వీరిలో ఒకరైన వరాహి విశేషాలు …
వరాహం
పూర్వం హిరణ్యాక్షుడనే రాక్షసుని సంహరించి, భూలోకాన్ని ఉద్ధరించిన విష్ణువు అవతారమే వరాహమ్మూర్తి.
ఆ వరాహమూర్తికి ఉన్న స్త్రీతత్వమే వరాహి అంటారు.
దేవీ భాగవతం, మార్కండేయ పురాణం, వరాహ పురాణం వంటి పురాణాలలో ఈమె ప్రత్యుత్తరం కనిపిస్తుంది.
ఆయా పురాణాలలో అంధకాసురుడు, రక్తబిజుడు, శుమ్భనిశుంబులులు వంటి రాక్షసులను సంహరించడంలో ఆమె పాత్ర సుస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
రూపం
వారాహి రూపం ఇంచుమించు వరాహమ్మూర్తినే ఉంటుంది.
ఈమె శరీరఛాయను నలుపు మేఘవర్ణంలో ఉన్నట్లు పేర్కొన్నది.
సాధారణంగా ఈ తల్లి వరాహ ముఖంతో, ఎనిమిది చేతులతో కనిపిస్తుంది. అభ్యావరద హస్తాలతో … శంఖము, పాశము, హాలము వంటి ఆయుధాలతో దర్శనమిస్తుంది. గుర్రం, సింహము, పాము, దున్నపోతు వంటి వివిధ వాహనాల మీద ఈ తల్లి సంచరిస్తుంది.
ఆరాధన
తాంత్రికులకు ఇష్టమైన దేవత వారాహిమాత. ఈమెను రాత్రి వేళల్లో పూజించుట శుభం.వారాహిమాత ప్రధాన దేవత గాని కొన్ని దేవాలయాలలో దర్శనం కూడా రాత్రి వేళల్లోనో, తెల్లరాజామునో మాత్రమే ఉంటుంది.
దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఈమె ఆలయాలు ఉన్నప్పటికీ చౌరాసి (ఒడిశా), వారణాసి, మైలాపుర్లలో ఉన్న ఈమె ఆలయాలకు ప్రాధాన్యత ఎక్కువ.
సైన్యాధ్యక్షురాలు
లాలితాదేవికి సైన్యాధిపతిగా వారాహిదేవిని వర్ణిస్తారు. ఈమె ప్రస్తావన లాలితాసహస్రనామంలో కూడా కనిపిస్తుంది.
ఆ లలితాదేవి తరఫున పోరాడుటకే కాదు, భక్తులకు అండగా ఉండడానికి కూడా ఒక గొప్ప యోధురాలు వారాహి. ఈమెను ఆరాధించే జీవితంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులన్నీ తాలగిపోతాయనీ, శత్రుభయం ఉండదు, జ్ఞానం సిద్ధిస్తున్ని, కుండలినీ శక్తి జగృతమేతుందనీ …ఎప్పటికి నిలిచి ఉన్న నమ్మకం.
వారాహిదేవి పేర ఉన్న మూలమంత్రాలు, అష్టోత్తరాలూ పఠిస్తే సకలజయాలూ సిద్ధిస్తాయన్నది భక్తులకు అనుభవమయిన విషయం.
వారాహి మంత్రాలు:
” ఐం …… వరాహముఖి …………స్తంభే స్తంభిని …… ఠ: హుం ఫట్ స్వాహా “
కిరాత వారాహి మంత్రం:
” ఓం ఖేం ఖేం ఖం ఘ్రసీం………….. కిరాత వారాహీ హుం ఫట్ స్వాహా “
ధూమ్ర వారాహీ మంత్రం:
” ఓం ధూం ధూం …………….. హుం ఫట్ స్వాహా || “
స్వప్న వారాహీ మంత్రం:
” ఓం హ్రీ0 నమో వారాహి………. ఠ: ఠ: స్వాహా || “
లఘు వారాహి మంత్రం : ఓం…….స్వాహా.

ఈ మంత్రములు గురుముఖాతా నేర్చుకోవాలి అప్పుడే ఏది అయ్యినా సాధన ఫలింపగలదు

Comments are closed.